Životna sredina, ekološke ideje

Ravelli grupa je oduvijek bila vođena svojom pažljivom obazrivošću o zaštiti životne sredine i balansom ekosistema putem produkcije proizvoda koji će najbolje uskladiti potrebe ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine.

Djelatnost kompanije se uklapa u širi trend globalnog i individualnog otkrivanja u ekološkim standardima.

 

Pelet

Pelet je čvrsto gorivo - za grijanje, u granularnom obliku, usljed čega je u posljednjih nekoliko godina izvršena revolucija u načinu grijanju, pretvarajući otpad od prerade drveta u jedan ekonomičan i ekološki proizvod.

Peleti se dobijaju od ostataka pilote iz drvoprerade, koji se potom pravilno osuše i sabiju tako da se dobiju mali cilindrični oblici različite veličine. Zahvaljujući ljepljivom svojstvu lignina, prirodne supstance koja je sadržana u drvetu, nije potrebno dodavati bilo koju vrstu aditiva, čime se dobija  prirodno i ekološki prihvatljivo gorivo koje obezbjeđuje visoku učinkovitost.

 

Drva

Ravelli peći na drva maksimalno koriste energiju drveta, sekundarni sistem sagorjevanja eliminiše višak ugljen dioksida nastao nakon pimarnog sagorjevanja, čime se smanjuje emisija zagađujućih materija u vazduhu. Na ovaj način, pored bolje učinkovitosti, dobija se zadovoljavajući nivo CO2 u vazduhu po evropskim standardima.