Zašto odabrati pelet?

Termo-hemijske i proizvodne osobine peleta daleko prevazilaze one kod drva u smislu kvaliteta i jednoličnosti. Ovo uključuje: veći energetski sadržaj (5.0 kW/kg u odnosu na 4.4 kW/kg kod drveta), manji sadržaj vode (8% u odnosu na 50% kod drveta), i ujednačene su veličine. Zbog ovih kvaliteta drveni peleti su lakši za rukovanje i transport, omogućavajući mnogo duži period skladištenja, tako da se peleti mogu distribuisati na dosta širem području uz ekonomičnije cijene. Spaljivanje oslobađa količinu CO2 koja je jednaka onoj koju jedno drvo apsorbuje i razvije tokom života i rasta u šumi.

 

S toga, sagorijevanje peleta ne povećava nivo CO2 u atmosferi. Kalorična vrijednost dobrih peći na pelet ide do 4400Kcal/h po kilogramu (PCI) dok drva za vatru, obično idu oko 2500 Kcal/h po kilogramu.


Drugi važan aspekat peleta je sadržaj pepela: drvo ne samo da ima problem sa sadržajem vode (<40%), što drastično umanjuje kaloričnu moć, već takođe i sadržaj kore i raznih nečistoća. Većina peleta dobrog kvaliteta na tržištu nude sadržaj pepela manji od 1% njihove ukupne težine i sadržaj vode manji od 10%.

 

Dijagram ilustruje kako se pelete transformišu tokom sagorjevanja. Zahvaljujući kombinaciji sunčeve energije, ugljen-dioksida, vode i rastvorenih mineralnih soli, peleti se konstantno obnavljaju.