Ušteda

Zašto je sistem sa peletima ekonomičan?


1. JEFTINO JE

Prednost grijanja biomasom dolazi od činjenice da su pelet i drvno gorivo značajno ekonomičniji od nafte i gasa za istu količinu proizvedene toplote.


Ušteda grijanje na pelet
Prosječna godišnja potrošnja za kuću od 80 m² (prosječna visina 270cm) – indikativna vrijednost.


2. CIJENA PELETA JE STABILNA I POUZDANA

Pelet

Cijena peleta je stabilna i pouzdana, jer ne zavisi od svih faktora koji određuju varijacije cijena fosilnih goriva, koje su podložne divljim fluktuacijama tržišta i društveno-političkim promjenama u zemljama proizvođača. Kako se posljednjih nekoliko godina pokazalo, cijene gasa i nafte su u primjetnom porastu, toliko da se stvara sve veća i veća razlika u odnosu na prednosti korišćenja peleta.