Akumulator grejne vode

Opis

Prema dugogodišnjim iskustvima iz projektovanja i izvodjenja instalacija centralnog grejanja kao i stečenim znanjima u proizvodnji kotlova na čvrsto gorivo preporučujemo ugradnju akumulacija grejne vode AK u sisteme individualnih grejanja u sprezi sa svim konstrukcijama kotlova iz našeg proizvodnog programa. Posebno dobar efekat akumulaciji je kod serije FK koja ima pinudno sagorevanje sa centrifugalnim ventilatorom. Kotlove serije PK koji sagorevaju drvo po principu pirolize nemoguće je i pustiti u rad bez ugradnje akumulacije tople vode za grejanje.

U ponudi imamo sledece modele akumulatora toplote:
– akumulator toplote AK
– akumulator toplote sa cevnim izmenjivacem za solarno grejanje – AKS (S za spiralu)
– akumulator toplote sa emajliranim bojlerom za sanitarnu vodu – AKB (B za bojler)
– akumulator toplote sa cevnim izmenjivacem i emajliranim bojlerom – AKBS (BS za bojler i spiralu)

Glavni razlozi za upotrebu akumulacije tople vode su:
– Bolje iskorišćenje ogreva tj. ušteda energije. Daje nam mogućnost da kotao radi na višim režimima temperatura,gde je iskorišćenje bolje, a u isto vreme akumulira višak energije koji se ne potroši u radijatorima.
– Duži vek trajanja kotla. Kad kotao radi na višim režimima onda je nemoguce da dodje do pojave kondenzacije što direktno utiče da i kotao ima duži radni vek.
– Manji broj loženja u toku dana. U zavisnosti od veličine akumulacije moguće je da samo posle jednog loženja imate višesatno ili višednevno grejanje.
– Bolja raspodela energije. Ako postoji više grejnih krugova,omogućava dobro balansiranu raspodelu grejne vode u svaki deo instalacije što treba da bude podržano odgovarajaćim automatikama.
– Sabiranje više izvora energije. Upotrebom izmenjivača lako sabiramo energiju dobijenu solarnim kolektorima,kotlom na čvrsto, kotlom na tečno ili gasovito gorivo kao i elektro kotlom.
– Olakšana proizvodnja sanitarne vode.Omogucava kontrolu rada kotla na čvrsto gorivo a samim tim i kvalitetno poboljšava proizvodnju sanitarne vode.

Karakteristike akumulatora grejne vode – AK

Konstrukcija akumulatorskih posuda AK je izradjena od konstrukcionog čelika i sfernih dančića, zavarena postupcima automatskog zavarivanja tako da lako izdržava radne pritiske i pritiske ispitivanja od 5 bara.

Izolacija posude omogucava minimalne gubitke energije u okolni prostor i oni iznose oko 0,3 Cْ za sat vremena.Preporučena količina vode po kilovatu snage kotla je 30÷50 L.

AK serija akumulacija izradjuje se u opsegu od 500 do 5000 L, a ako je korisniku potrebna veća količina vode povoljno je spojiti i dve posude.

Na vrhu posude je priključak za sigurnosni vod,dok za više krugove grejanja ili za spajanje više posuda,postoji 8 priključaka od 6/4 cola. Postoji i 4 priključka od 1/2 cola koji se koriste za sonde odgovarajucih automatika ili za termometre.

TEHNIČKO UPUTSTVO