Cm Pelet set – touch (14–90

Opis

Oprema za centralno grijanje Cm Pelet-set – touch namijenjena je za ugradnju na nove ili već prije ugrađene toplovodne kotlove EKO-CK P i EKO-CKB P nazivnog toplinskog učina od 20 do 110 kW ili EKO-CK i EKO-CKB nazivnog toplinskog učina od 20 do 50 kW. Posebnost modela “touch” je digitalna regulacija u boji s ekranom osjetljivim na dodir. Cm Pelet-set touch i toplovodni kotao čine jednu funkcionalnu cjelinu, ”mini postrojenje” predviđeno za loženje drvenim peletima.

Automatski rad ovih ”mini-postrojenja” pruža korisniku zavidan komfor te čini postrojenja prikladnim za široku primjenu. Izrađena je u skladu s normom EN 303-5 i ISO 9001. Sa gledišta funkcionalnosti ova postrojenja u ničemu ne zaostaju za uljnim ili plinskim sustavima grijanja. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije te su ekološki veoma prihvatljivo gorivo.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

 • EKRAN OSJETLJIV NA DODIR

  Radom upravlja digitalna regulacija se ekranom osjetljivim na dodir (touch screen),

 • POTPALA

  Ventilator i elektrogrijač smješteni u plameniku, vođeni regulacijom, automatski pale pelete te održavaju plamen.

 • POGODAN ZA OKOLIŠ

  Niske emisije štetnih spojeva u dimnim plinovima.

 • KLASA 5 Ovo mini postrojenje spada u klasu 5 kotlova.

 

 • Klasa 5.
 • Isporučuje se pripremljena za ugradnju na nove ili već ugrađene toplovodne kotlove EKO-CK P i EKO-CKB P nazivnog toplinskog učina od 20 do 110 kW ili EKO-CK i EKO-CKB nazivnog toplinskog učina od 20 do 50 kW.
 • S toplovodnim kotlom čini jednu funkcionalnu cjelinu, ”mini postrojenje” predviđeno za loženje peletima.
 • Radom ”mini postrojenja” upravlja multifunkcijska digitalna regulacija sa ekranom u boji osjetljivim na dodir upravlja radom kotla te može voditi 5 pumpi (1x pumpa kotla, 1x ptv, 1x recirkulacija, 2x krugova grijanja vođenih vanjskom temp + 2 motorna pogona krugova grijanja).
 • ”Mini postrojenje” je moguće spajati direktno na instalaciju grijanja ili preko akumulacijskog spremnika grijanja (CAS) volumena min 10lit/kW i 3putnog termičkog ventila na 60°C ili 3putnog miješajućeg ventila s motornim pogonom.
 • Ventilator i elektrogrijač smješteni u plameniku, vođeni regulacijom, automatski pale pelete te održavaju plamen.
 • Čišćenje, ovisno o snazi kotla i kvaliteti peleta, nakon jednog potrošenog spremnika (200/400 kg) u trajanju od pet minuta.
 • Spremnik peleta (volumena 370/800 lit.) je sastavni dio postrojenja, a puni se prema potrebi s gornje strane.
 • Mogućnost dogradnje opreme za automatsku dobavu peleta iz većeg spremnika na udaljenost fleksibilne cijevi do 10 metara i visine dizanja do 4 metra, isključivo za pelete ENPlus A1 i DINplus.
 • Mogućnost dogradnje klapne na ventilator plamenika za sprječavanje strujanja zraka kroz kotao u vrijeme kada plamenik ne radi.
 • Mogućnost dogradnje zračnog čišćenja plamenika.
 • Mogućnost ugradnje senzora razine goriva u spremniku peleta.
 • Mogućnost povezivanja više jedinica u kaskadu.
 • Isporučuje se u više dijelova pa je jednostavna za transport i unos u prostor predviđen za ugradnju.

 

OSNOVNE DIMENZIJE:

KARAKTERISTIKE GORIVA – DRVENIH PELETA:

 

 • Drveni peleti spadaju u obnovljive izvore energije te su ekološki vrlo prihvatljivi.
 • Nastaju sabijanjem usitnjene drvne biomase u rasutom stanju na peletirkama.
 • Peleti mogu biti uskladišteni na više načina: u vrećama (15 kg), jumbo vrećama (1.000 kg) te u rasutom stanju u velikim spremnicima (4 – 15 m3) u podrumskim prostorijama.
 • Preporučene karakteristike drvenih peleta za loženje u Cm Pelet-set-u su:

– ogrijevna vrijednost >= 4,9 kWh/kg (17,5 MJ/kg)
– promjer = 6 mm
– max. duljina = 50 mm
– max. postotak vlage = 12%
– max. postotak pepela = 1,5%

OSNOVNI DIJELOVI I DODATNA OPREMA:

POGLEDAJTE VIDEO – Čišćenje kotla nakon potrošenog jednog spremnika peleta.