ECOCHIP P I – Industrijski

Opis

ECOCHIP 150P i 250P su industrijski toplovodni kotlovi na pelet. Kotao je izrađen od ložišta i jednog (EcoChip 150P) odnosno dva (EcoChip250P) vertikalna izmjenjivača koji se spajaju vijčanom vezom. Ovakva modularna konstrukcija olakšava transport i unošenje kotla u kotlovnicu. Standardni spremnik koji nudimo uz kotao je kapaciteta 1500 kg. Ostale dimenzije se mogu izrađivati po želji korisnika. Spremnik je moguće pozicionirati sukladno stanju na terenu. Ložište kotla je obloženo specijalnim šamotom koji osigurava visoku temperaturu sagorijevanja a samim time i visoki stepen iskorištenja energenta. Nakon svakog gašenja kotla plamenik se čisti automatski.
U izmjenjivače topline mogu opcijski biti ugrađeni turbulatori, koji pomoću elektro motora automatski čiste nakupljeni pepeo. Automatska potpala peleta je osigurana industrijskim upaljačem sa vrućim zrakom (fenom). U kotao je ugrađen bakarni izmjenjivač topline, na koji se spaja termički ventil koji u slučaju pregrijavanja podhlađuje kotao. (Termički ventil se isporučuje uz kotao) Kotao posjeduje višestruke zaštite od povratnog plamena i zapaljenja. Mikroprocesorska regulacija na kotlu EcoChip 150 opremljena je lambda sondom, koja u svakom trenutku osigurava idealno sagorijevanje, iskorištenje energenta i minimalne emisije štetnih plinova.
Regulacija upravlja sa radom akumulacijskog spremnika, motora mješajućeg ventila, pumpe kotla i pumpe kruga grijanja. Na regulaciju se može spojiti SMS modem koji šalje obavijesti o greškama u radu, i preko kojeg se može očitati trenutno stanje kotla. Stupanj iskorištenja kotla je preko 90 %. Emisije štetnih plinova su minimalne i zadovoljavaju sve europske norme koje su na snazi.

Toplovodni kotao EcoChip predviđen je za loženje drvenom sječkom ili drvenim peletom. Ova goriva spadaju u obnovljive izvore energije i njihovo korištenje korisnicima pruža velike uštede. Kotao je namijenjen zagrijavanju većih objekata. Sistem pruža korisnicima veliki komfor pri radu i minimalne zahtjeve za održavanjem. Kotlovi dolaze opremljeni sa dozatorom goriva, automatskom potpalom, više nivoa termičke zaštite te automatskim čišćenjem turbulatora.
Regulacija opremljena lambda sondom pruža u svakom momentu sagorijevanje prilagođeno zahtjevima sistema grijanja,a emisije štetnih plinova su svedene na minimum. Tehnologija izrade uz najsavremenije komponente čini ih veoma sigurnim u radu i lakim za upravljanje. Zahvaljujući modularnom dizajnu postavljanje kotla i priključenje je veoma lako.
Kotao je namijenjen industrijskim i objektima koji imaju velike potrebe za energijom. Grijanje na sječku je dugoročno najisplativija investicija. Najveća prednost ovoga kotla je što može sagorijevati i sječku visokog stepena vlažnosti. U izračunima oko 3 m3 suhe sječke zamjenjuju jednu tonu peleta. Cijena sječke je uvijek niska iz razloga što za njenu pripremu nisu potrebni proizvodne hale i kompleksi.

WEB-1976x17467_ECOCHIP_P

WEB-1976x17468_ECOCHIP