Kamin na pelet Minitherm 8

SKU: 63443 Kategorija:

Opis

Maksimalni efekat dobiva se ispuhivanjem toplog zraka u prostor. Jednostavna regulacija sa mogućnošću programiranog paljenja i gašenja. Korisnik određuje zadanu vrijednost temperature u prostoru.

Zagrijava do 60 kvadratnih metara stambenog prostora. Za nesmetan rad nije potreban kvalitetan dimnjak. Zbog malih dimenzija kao i neuvjetovanosti kvalitetom dimnjaka predstavlja idealno rješenje za stanove. Potrošnja peleta od 0,6 do 1,7 kg na sat.

Tabela sa pregledom tehničkih podataka

RB J.M Minitherm 8 1 Toplinski učinak kW 8 2 Sadržaj vode u kaminu L – 3 Potlak dimnjaka mbar 0,05/0,1 4 Polazni/povratni vod inch – 5 Temp. dimnih plinova oC cca160 6 Max. radna temperatura oC 40 7 Max radni pritisak Bar – 8 Visina do sredine dimnjače mm 198,5 9 Dubina kamina mm 575 10 Širina kamina mm 480 11 Visina kamina mm 945 12 Izvedba oplate i dostupne boje crvena
13 Promjer dimnjače mm 80 14 Visina odvoda/ povrat mm – 15 Zapremnina spremnika kg 18 16 Potrošnja el. energije nominalno/max W 80 / 330 17 Min/max temp. vode na izlazu oC – 18 Dimenzije stakla mm 330x220x4 19 Min/max potrošnja peleta kg/h 0,6 – 1,6 20 Gorivo – Pelet 21 Izvod dimnjače ( gore/nazad ) nazad