Kotao električni eloBLOCK VE9/14

1,234.00KM

Opis

Opis artikla:

Elektricni kotao za cent. grijanje eloBLOCK VE 9/14 SEE – VAILLANT – NOVI MODEL

• nemački inženjering – Made in EU
• efikasnost i maksimalna ušteda električne energije – modulacioni rad za prilagođavanje snage potrebama objekta – obezbeđena je puna modulacija u koracima 1 kW, 2 kW ili 2,3 kW u zavisnosti od modela
• optimalan rad i smanjena potrošnja – upravljanje u zavisnosti od spoljne temperature (uz dodatni senzor)
• nova automatika kotla sa eBUS vezom, za efikasno i jednostavno povezivanje sa ostalim komponentama instalacije grejanja
• kompletna centrala za grejanje sastavne komponente uređaja – cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, digitalni i mehanički merač pritiska, sigurnosne i upravljačke komponente
• “meki start” (početni rad kotla sa najmanjom snagom, a zatim se snaga povećava do maksimalne ili ograničene)
• rad uređaja je atomatizovan i gotovo nečujan
• fleksibilnost – mogućnost rada i kod oscilacija napona od 190 do 253 V
• mogućnost rada samo u periodima niže (jeftinije) tarife
• zaštita od preopterećenja električne mreže objekta, jednostavno ograničavanje snage uređaja
• sva podešavanja se mogu očitati na displeju aparata
• za modele od 6 i 9 kW moguć monofazni priključak, za ostale modele neophodan je trofazni priključak

Razred energetske učinkovitosti na grijanju (A+++ do D) D
Regulacija učinka modulirajuća
Visina 740 mm
Širina 410 mm
Dubina 315 mm
Težina 24 – 27 kgPodručje podešavanja
Područje podešavanja grijanja 25 – 85 °C
Područje podešavanja za toplu vodu 35 – 70 °C 

Električno povezivanje
Modeli od 6 i 9 kW Monofazno ili trofazno (uz odgovarajući presjek kablova)