OPREMA ZA CENTROPLUS / CENTROPLUS-B

Opis

Čelični toplovodni kotlovi CentroPlus i CentroPlus-B mogu biti loženi peletima i krutim gorivom. Za ovakav način loženja potrebno je na kotao ugraditi Cm Pelet-set za CentroPlus(volumen pelet spremnika 0,37 m3 ili 0,8 m3). Osim loženja samo peletima ili samo krutim gorivom moguća je i kombinacija loženja krutim gorivom i automatskog uključivanja pelet plamenika u trenutku kada kruto gorivo ne zadovoljava potrebu za toplinom. Radom ovog “mini” postrojenja upravlja digitalna regulacija u kombinaciji s regulatorom propuha kod korištenja krutog goriva. Spremnik peleta je sastavni dio postrojenja, a puni se prema potrebi s gornje strane. Kod loženja drvenim peletima ušteda u gorivu je i do 40 % u usporedbi sa sustavom grijanja na EL loživo ulje. Na kotao je i naknadno moguće ugraditi uljni plamenik i kotlovsku regulaciju za CentroPlus u varijanti za rad pelet/ulje ili ulje/kruto gorivo.

CentroPlus / CentroPlus-B – kruto / pelet dijelovi:

Kotao CentroPlus i CentroPlus-B za loženje krutim i tekućim gorivom:

Čelični toplovodni kotlovi CentroPlus i CentroPlus-B mogu biti loženi krutim i tekućim gorivom. Za ovakav način loženja potrebno je na kotao ugraditi uljni plamenik i kotlovsku regulaciju EKO-CK/CKB. Osim loženja samo tekućim gorivom ili samo krutim gorivom moguća je i kombinacija loženja krutim gorivom i automatskog uključivanja uljnog plamenika u trenutku kada kruto gorivo ne zadovoljava potrebu za toplinom. Radom ovog “mini” postrojenja upravlja kotlovska regulacija u kombinaciji s regulatorom propuha kod korištenja krutog goriva. Na kotao je i naknadno moguće ugraditi Cm Pelet-set za CentroPlus u varijanti za rad pelet/ulje ili pelet/kruto gorivo.

CentroPlus / CentroPlus-B – kruto / ulje dijelovi: