Serija TKAN 60-300 i TKAN 80-300

Opis

Serija TKAN posle osnovnih i masovno proizvođenih modela TKAN 1 i TKAN 2, ima i svoj nastavak u smislu povećanja snage. To su takođe kotlovi namenjeni za sagorevanje biomase i zbog svojih snaga primene od 60 do 300 Kw, spadaju u grupu industrijskih kotlova na biomasu.

Pod pojmom biomase pre svega se misli na pelet, ali se bez ikakvih problema sagorevaju i koštice od voća, (višnja, trešnja, šljiva.) Proces sagorevanja se vodi automatski pri čemu su osnovna dva parametra, temperatura vode u kotlu i temperatura izduvnih gasova. Potpaljivanje je automatsko i vrši se sa dva snažna elektro grejača. Regulisanje snage vrši sam korisnik, koristeći zadatu količinu unešenog goriva i snagu ventilatora. Moguće je ugraditi i sobni termostat sa vremenskim programiranjem.

Industrijski kotlovi na biomasu su izrađeni od kotlovskih limova debljine 6 mm i više. Izmenjivač toplote je od bešavnih, kotlovskih cevi. Stepen iskorišćenja je blizu 90% na pelet. Temperature dimnih gasova na izlazu su od 170 do 190 stepeni pri višim režimima, što uvek možemo da proverimo na displeju automatike.

Uz TKAN industrijske kotlove ide i ( dnevni ) mali silos čija je zapremina 800 litara. On ima mogućnost povezivanja sa velikim silosom i to bočno i čeono. Veliki silos pravi kupac prema dimenzijama raspoloživog prostora i on se pužnim transporterom povezuje sa malim silosom. Automatika podržava priključenje motora tog pužnog transportera.

Za osnovne dimenzije snaga, 60, 100, 150, 200, 250 i 300 Kw obratiti se direktno ovlašćenim prodavnicama ili fabrici. Industrijski kotlovi na pelet serije TKAN 60 – 300 dodatna oprema Kotlovi serije TKAN snaga od 60 do 300 KW proizvode se i u varijantama sa dopunskom opremom. Dopunska oprema se odnosi na funkcije automatskog čišćenja i automatskog transporta peleta. Kotao po svojoj termodinamičkoj konstrukciji ostaje isti, promene se odnose na sledeće sklopove:
1) Ložišni deo
2) Termo izmenjivački deo, odnosno njegova vrata
3) Ciklon za izdvajanje pepela
4) Veliki silos i automatizovanim transportom do kotla

1) U ložišnom delu, za automatsko izdvajanje pepela ugrađuju se dve pužne spirale sa svojim elektro pogonima. One pepeo ubacuju u dve kutije koje povremeno treba prazniti.

2) Na vrata izmenjivačkog sklopa cevi ugrađuje se sistem elektromagnetnih ventila koji povremeno puste vazduh pod pritiskom i na taj način čiste cevi kotla od pepela i čađi. Potreban je izvor vazduha pod pritiskom određenog kapaciteta kao i automatika koja vodi ovaj proces.

3) Zbog smanjene emisije čestica pepela u vazduhu, preporučuje se ugradnja ciklona naročito ako je kupac ugradio i sistem pneumatskog čišćenja.

4) Kod velikih sistema gde se dnevna potrošnja peleta kreće i od nekoliko stotina kilograma, pa do nekoliko tona, preporučuje se ugradnja velikog silosa sa kofičastim elevatorom. On je sistemom pužnih transportera vezan sa malim silosom, a ceo proces dopreme je automatizovan sa sondama minimuma i maksimuma u malom silosu.

UPUTSTVO TKAN 80-300

UPUTSTVO TKAN 80-300 INTEGRA